กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ภูริทัต ไชยพิมพา แก้ไข หน้าแรก
ภูริทัต ไชยพิมพา แก้ไข สถิตินักเรียน
25 พ.ย. 2565 21:59 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 64-65.jpg กับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
25 พ.ย. 2565 21:59 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
25 พ.ย. 2565 21:57 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 63-65.jpg กับ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
25 พ.ย. 2565 21:57 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
25 พ.ย. 2565 21:56 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แก้ไข โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนให้ความรู้ภัยการพนันออนไลน์และพนันฟุตบอล
25 พ.ย. 2565 21:56 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ S__12304419.jpg กับ โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนให้ความรู้ภัยการพนันออนไลน์และพนันพุตบอล
25 พ.ย. 2565 21:56 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนให้ความรู้ภัยการพนันออนไลน์และพนันพุตบอล
25 พ.ย. 2565 21:54 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 62-65.jpg กับ พิธีถวายราชสดุดี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25 พ.ย. 2565 21:54 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง พิธีถวายราชสดุดี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25 พ.ย. 2565 21:52 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 59-65.jpg กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 พ.ย. 2565 21:52 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 พ.ย. 2565 20:57 สิปปนนท์ สายสิน แก้ไข หน้าแรก
25 พ.ย. 2565 20:57 สิปปนนท์ สายสิน แนบ โปสเตอร์บอลโลก.jpg กับ หน้าแรก
24 พ.ย. 2565 19:18 กนน ทศานนท์ แก้ไข หน้าแรก
24 พ.ย. 2565 19:16 กนน ทศานนท์ แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2565 09:58 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แก้ไข กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
12 พ.ย. 2565 09:57 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 55-65.jpg กับ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
12 พ.ย. 2565 09:57 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
12 พ.ย. 2565 09:55 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 54-65.jpg กับ นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อบรมภัยยาเสพติดและมิจฉาชีพ
12 พ.ย. 2565 09:55 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อบรมภัยยาเสพติดและมิจฉาชีพ
12 พ.ย. 2565 09:53 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 53-65.jpg กับ นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉนและการป้องกันสาธารณภัย
12 พ.ย. 2565 09:53 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉนและการป้องกันสาธารณภัย
12 พ.ย. 2565 09:37 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าว 52-65.jpg กับ พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับหมู่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า