กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ม.ค. 2565 18:46 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ S__5685251.jpg กับ วันครู อำเภอห้วยแถลง ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
18 ม.ค. 2565 18:46 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง วันครู อำเภอห้วยแถลง ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
18 ม.ค. 2565 18:43 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 34-64.jpeg กับ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สพม.นครราชสีมา
18 ม.ค. 2565 18:43 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สพม.นครราชสีมา
12 ม.ค. 2565 06:31 กิตติธัช สืบสุนทร แนบ ปกFood&drink.jpg กับ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1 ครูขวัญนภัทร สืบสุนทร
12 ม.ค. 2565 06:31 กิตติธัช สืบสุนทร สร้าง แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1 ครูขวัญนภัทร สืบสุนทร
11 ม.ค. 2565 18:16 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 33-64.jpg กับ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจักราชวิทยา
11 ม.ค. 2565 18:16 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจักราชวิทยา
11 ม.ค. 2565 05:12 กนน ทศานนท์ แนบ S__5529608.jpg กับ หน้าแรก
11 ม.ค. 2565 05:11 กนน ทศานนท์ แนบ S__5529607.jpg กับ หน้าแรก
11 ม.ค. 2565 05:10 กนน ทศานนท์ แนบ S__5529605.jpg กับ หน้าแรก
4 ม.ค. 2565 04:43 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แก้ไข การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ม.ค. 2565 04:42 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 32-64.jpg กับ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ม.ค. 2565 04:42 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ม.ค. 2565 06:56 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 31-64.jpg กับ ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
1 ม.ค. 2565 06:56 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
24 ธ.ค. 2564 18:11 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แก้ไข กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ "พราน ล่า ดาว"และกิจกรรมอบีมคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับการทำโครงงานสะเต็มศึกษา
24 ธ.ค. 2564 18:10 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 29-64.jpg กับ กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ "พราน ล่า ดาว"
24 ธ.ค. 2564 18:10 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ "พราน ล่า ดาว"
24 ธ.ค. 2564 18:09 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 30-64.jpg กับ กิจกรรมวันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 2564 18:09 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง กิจกรรมวันคริสต์มาส
18 ธ.ค. 2564 20:11 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 28-64.jpg กับ เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผลัด2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
18 ธ.ค. 2564 20:11 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผลัด2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
15 ธ.ค. 2564 04:58 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ จดหมายข่าวใหม่ 27-64.jpg กับ พิธีเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
15 ธ.ค. 2564 04:58 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง พิธีเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า