สัญลักษญ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


พระพิชัยมงกุฎ   ครอบเครื่องหมายอุฌาโลม บนอักษรย่อ ถ.พ.


พระพุทธรูปพระจำโรงเรียน

พระพุทธวิโมกข์  ปางสมาธิ  หมายถึง  ความสงบร่มเย็น”


        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน                 

                                                       “พระวิษณุ”                                                   


             “ศาลเจ้าพ่อพิมานทอง”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

" ต้นพิมานทอง "


ธงประจำโรงเรียน


                                                                                       สีประจำโรงเรียน แสด-ดำ

                                               สีแสด  หมายถึง  สีแห่งคุณธรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละ

                                   สีดำ     หมายถึง  สีแห่งความรักแท้


ปรัชญาโรงเรียน

           สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

คำขวัญของโรงเรียน

           เมตตา สามัคคี มีวินัย

อักษรย่อโรงเรียน

   ถ.พ.

Comments