รางวัล/ผลงานของโรงเรียน

รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์19 ต.ค. 2563 21:27โดยกนน ทศานนท์


รางวัลผลงานดีเด่นระดับเงิน สถานศึกษาสีขาว ปี2561

โพสต์19 ต.ค. 2563 06:19โดยกิตติธัช สืบสุนทร

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตกแต่งพานเทียนพรรษา ปี2561

โพสต์19 ต.ค. 2563 06:16โดยกิตติธัช สืบสุนทร


โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ปี2560

โพสต์19 ต.ค. 2563 06:14โดยกิตติธัช สืบสุนทร


1-10 of 16