ยกระดับความรู้ความสามารถทางภาษา

โพสต์16 พ.ย. 2560 23:03โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 23:07 ]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม 31 ได้จัดกิจกรรม 
“ยกระดับความรู้ความสามารถทางภาษา” โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัท Megano โครงการ English We Like 2017 ให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เข้าร่วมรับการอบรม
โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานรับรายงานในพิธี


Comments