วันครู

โพสต์15 ม.ค. 2561 20:40โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 62 
โดยมีนายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้
ได้มีสถานศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาภายในเขตอำเภอห้วยแถลงเข้าร่วมกิจกรรม และ
รับมอบโล่เกียรติคุณแก่ ผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง ดีเด่น

Comments