การอบรม "จราจรและบรรเทาสาธารณภัย รด.จิตอาสา"

โพสต์8 พ.ย. 2560 03:52โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 03:56 ]
นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
และกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดอบรม 
“จราจรและบรรเทาสาธารณภัย รด.จิตอาสา”ขึ้น ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
เพื่อสนองนโยบายกองทัพบก และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยแถลง และมูลนิธิพุทธธรรม31 นครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อให้ความรู้Comments