งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2560

โพสต์3 พ.ย. 2560 09:00โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 09:15 ]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 6 เข้าร่วมกับชุมชน ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2560 
จัดโดยเทศบาลตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ณ อ่างเก็บน้ำหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยแถลง

และโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติของนักเรียน 
เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงและเป็นการฝึกทักษะด้านฝีมือของนักเรียน
Comments