“บวชใจถวายในหลวง ร.๙” วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560

โพสต์1 ต.ค. 2560 23:56โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2560 02:17 โดย โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม งานระบบสารสนเทศ ]

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรม “บวชใจถวสยในหลวง ร.๙” ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯลฯ มีการทำบุญตักบาตร 
ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560
โดยมีท่านนายอำเภอ นายธีรพล สกุลรักษ์ เป็นประทานเปิดในพิธีComments