ทบทวนความรู้ธรรมศึกษา

โพสต์27 ต.ค. 2560 01:09โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม มีการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ธรรมศึกษา
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
โดยมี ดร.พระครูสุวรรณสารา นุกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
Comments