ทัศนศึกษา "พระเมรุมาศ"

โพสต์14 พ.ย. 2560 21:03โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6 
ทัศนศึกษาเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ ท้องสนามหลวง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาศ พระราชประวัติ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริ ของในหลวง ร.9 

Comments