ร่วมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

โพสต์27 พ.ย. 2560 23:21โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้ร่วม
บริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ภาคโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 174 ราย ได้โลหิตนวน 43,600 ซีซี


Comments