ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1, ม.4, ทวิศึกษาและปวช.1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มิ.ย. 2560 20:57โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 20:51 โดย กฤติกร หวังอ้อมกลาง ]
11 พ.ค. 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1, ม.4, ทวิศึกษาและปวช.1 ปีการศึกษา 2560 
Comments