ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 พ.ย. 2560 22:15โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 22:22 ]
นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
และงานกิจการนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

ด้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 45 ปีโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีความเข้าใจถึงกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีComments