ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.3 เพื่อชี้แจงการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน ปวช.3 ณ ห้องประชุมพิมานทอง

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:30โดยกฤติกร หวังอ้อมกลาง   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 20:49 ]
14 กรกฎาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.3 เพื่อชี้แจงการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนระดับ ปวช.3 ณ ห้องประชุมพิมานทอง


Comments