ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 พบเพื่อนครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์23 ม.ค. 2561 00:29โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 01:24 ]
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 
เดินทางมา เยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน แก่คณะครู 
และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
Comments