พิธีมอบอาคารพยาบาล

โพสต์13 ส.ค. 2560 01:20โดยกิตติธัช สืบสุนทร
13 สิงหาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดพิธีมอบอาคาร 45 ปี (โดมอเนกประสงค์) เรือนพยาบาล และถวายผ้าป่า พร้อมกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9

ภาพถ่ายและเผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments