พิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกฯ

โพสต์13 พ.ย. 2560 00:12โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โดยมีนายประยงค์ ประทุมวันผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทาน ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ แก่ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จำนวน 42 ราย

Comments