กิจกรรมสังสรรค์

โพสต์29 ธ.ค. 2560 05:35โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ เนื่องในโอกาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เพื่อให้คณะครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ได้พบปะสังสรรค์ และผ่อนคลาย
ความเหนื่อยล้าในการทำงาน ภายในกิจกรรม ได้มีการจับฉลาก
ของขวัญ และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดอาหารเลี้ยงภายในงาน 

Comments