เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

โพสต์9 ม.ค. 2561 21:42โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 4- 6 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และปวช.1 ได้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

Comments