เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

โพสต์9 ม.ค. 2561 21:40โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 4- 6 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Comments