การสอบธรรมศึกษาฯ

โพสต์8 พ.ย. 2560 18:51โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 19:18 ]
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี 2560
โดยมี ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 12 ห้อง ธรรมศึกษาชั้นโท 6 ห้อง และธรรมศึกษาชั้นเอก 1 ห้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 15.00 น.
Comments