ห้วยแถลงพิทยาคม Street Basketball ประจำปี 2560

โพสต์5 ธ.ค. 2560 00:17โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม “ห้วยแถลงพิทยาคม Street Basketball ประจำปี 2560”
ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรเงรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน และเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก


Comments