“บวชใจถวายในหลวง ร.๙” วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560

โพสต์4 ต.ค. 2560 00:54โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2560 02:16 โดย โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม งานระบบสารสนเทศ ]
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรม “บวชใจ ถวายในหลวง ร.๙” ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯลฯ 
มีการจัดพิธีสมาทานศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน ปลูกป่า/ปล่อยปลา
ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560
โดยมีท่านผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเป็นประทานเปิดในพิธี
Comments