ประมวลภาพกิจกรรม

บุญผะเหวด 2561

โพสต์19 ธ.ค. 2561 04:52โดย21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 23:01 ]

ภาพกิจกรรมค่ายชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา2561

โพสต์4 ก.ย. 2561 04:25โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 04:34 ]


ดาวน์โหลดรูปภาพ 

ภาพโดย ครูสิปปนนท์  สายสิน ครูเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม และนักเรียน

วันแม่ 2561

โพสต์10 ส.ค. 2561 04:20โดย21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย

เดินขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติด

โพสต์27 มิ.ย. 2561 07:41โดย21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 21:23 ]

วันไหว้ครู 2561

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:45โดย01ณัฐนันท์ เขิบสูงเนิน   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 20:28 โดย 21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย ]

บุญกุ้มข้าวใหญ่

โพสต์5 มี.ค. 2561 01:30โดยกิตติธัช สืบสุนทร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 พบเพื่อนครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์23 ม.ค. 2561 00:29โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 01:24 ]

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 
เดินทางมา เยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน แก่คณะครู 
และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1-10 of 55