ประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียน


ค่าเป้าหมายฯปีการศึกษา2565


ค่าเป้าหมายฯปีการศึกษา2564

ค่าเป้าหมายฯปี2563ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนปี2562


Ċ
กิตติธัช สืบสุนทร,
10 มิ.ย. 2563 19:47
Ċ
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม งานระบบสารสนเทศ,
5 ส.ค. 2562 23:54
Comments