ผลงานครู

กิจกรรมท่องอาขยานประกอบท่าทาง ครูรำไพ วันไธสง

โพสต์8 ก.ย. 2565 19:25โดยกนน ทศานนท์

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี...

โพสต์2 ม.ค. 2564 22:03โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2564 22:11 ]

บทคัดย่อวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี  เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนช่องแมววิทยาคม  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  โดย : อำนาจ  ก่ายแก้ว  

Include gadget (iframe)


แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1 ครูขวัญนภัทร สืบสุนทร

โพสต์20 ต.ค. 2563 19:29โดยกิตติธัช สืบสุนทร

รูปเล่มเต็มคลิกไฟล์ที่แนบ

แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1 โดย ครูขวัญนภัทร สืบสุนทร

โพสต์20 ต.ค. 2563 07:21โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2563 19:01 ]

เล่มเต็มคลิกไฟล์แนบด้านล่าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา2 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โดยครูพัชรินทร์ ทุมมะชาติ

โพสต์28 เม.ย. 2561 07:20โดยกิตติธัช สืบสุนทร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา2 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูพัชรินทร์ ทุมมะชาติ


เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา3 (สาระเศรษฐศาสตร์) โดย ครูเพลินพิศ สัจธรรม

โพสต์26 ส.ค. 2560 22:00โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2561 19:04 ]

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา3 (สาระเศรษฐศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูเพลินพิศ สัจธรรม

1-8 of 8