เยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรฯ

โพสต์27 พ.ย. 2561 20:10โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้เป็นสภานที่จัดอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์ป้องกันและสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา  
โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมาเป็นประธานในกินกรรมครั้งนี้


Comments