วันวิทยาศาสตร์

โพสต์20 ส.ค. 2561 08:34โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
   วันที่ 20 สิงหาคอม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศสาตร์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ภายในกิจกรรม
มีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล ฯลฯ 


Comments