กิจกรรมวันสุททรภู่

โพสต์25 มิ.ย. 2561 21:17โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2561 21:18 ]
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 09.20 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจจกรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี
นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานรับคำกล่าว
รายงาน ทั้งนี้เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถทางภาษาไทย 


Comments