อบรมโครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษาโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” PLC

โพสต์23 มิ.ย. 2561 04:55โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 07:40 ]
            วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษาโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC:Professional Learning Community)
โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ห้องโสตทัศศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
            กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม และ
นายเจริญ  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังกา เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

Comments