ศึกษาดูงานฯ โรงเรียนขามสะแกแสงและโรงเรียนเมืองคง

โพสต์22 มิ.ย. 2561 19:34โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2561 19:36 ]
  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00น. คณะผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  1.โรงเรียนขามสะแกแสง ศึกษาดูงานเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 
และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  2.โรงเรียนเมืองคง ศึกษาดูงานเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล และวิทยาลัยอาชีพ

Comments