ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 00:59โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 01:00 ]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ณ หอประชุมพิมาณทอง โดยนายประยงค์ ประทุมวัน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561

Comments