วันแม่แห่งชาติ

โพสต์13 ส.ค. 2561 20:50โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 20:51 ]
   วันที่ 10 สิงหาคอม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี
นายประยงค์ ประทุมวัน เป็นประธานในกิจกรรม เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวัน
เสร็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  


Comments