โครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

โพสต์25 ก.ค. 2561 22:25โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 22:25 ]
   วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30 น. - 16.00 น. 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนบำเพ๊ญประโยชน์ โครงการจิตอาสา 
“เราทำดีด้วยหัวใจ” บริเวณโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และในชุมชนอำเภอห้วยแถลง


Comments