วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:13โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2561 23:14 ]
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 - 10.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
ได้จัดกิจจกรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมในครั้งนี้
โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นผู้อ่านสาร
วันต่อต้านยาเสพติดโลกจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
 
Comments