การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:53โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 01:45 โดย กิตติธัช สืบสุนทร ]
วันที่ 6 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31
ภาพโดย : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม

Comments