ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว

โพสต์17 ก.ค. 2561 06:21โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
   วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา  10.00 น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

Comments