ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:52โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรม 
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดย
นายประยงค์ ประทุมวันผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมครั้งนี้ มีกองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ และกองผสม โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ อาคาร 45ปี


Comments