สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม มอบโชค

โพสต์13 ก.พ. 2561 00:08โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 13 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.45 น. 
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม มอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้โชคดี ที่ส่งคูปองชิงโชค 
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้เป็นผู้จับฉลากรางวัล และมอบรางวัลให้แก่นักเรียน


Comments