รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2561 07:30โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.15 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษาโดย 
นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเป็นผู้ให้ความรู้
โทษของการพนัน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของการพนัน

Comments