ประชุมเตรียมการ

โพสต์7 พ.ค. 2561 06:10โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำโดย
นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้จัดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
พร้อมทั้งมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิด  

Comments