พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม สพม.31

โพสต์30 มิ.ย. 2561 21:33โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองเนตรนารีโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31
ณ โรงเรียนบุญวัฒนา นำโดยนายประยงค์ ประทุมวันผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
พร้อมด้วยผู้กำกับ 4 ท่าน และเนตรนารี 1 กอง 


 
Comments