พิธีเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์15 ธ.ค. 2564 04:57โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

Comments