พิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุุมารี

โพสต์15 พ.ย. 2560 19:27โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 19:34 ]

   
 

 13 พฤศจิกายน 2560 นายประยงค์  ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานเชิญเข็มที่ระลึกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ แก่ผู้บริหาร คณะครู จำนวน 42 คน
ภาพถ่าย : สิปปนนท์  สายสิน

Comments