พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

โพสต์17 พ.ค. 2561 19:31โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 22:10 ]
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบธรรมศึกษาสนามหลวง แก่คณะครู
และนักเรียนที่ผ่านในระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก โดยมี พระราชสีมาภรณ์ (วันชัน กนฺตจารี) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษาสนามหลวง นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง นายประยงค์ ประทุมวัน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมถวายเครื่องสักการะและกล่าวคำรายงาน ณ หอประชุทพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


Comments