เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผลัด2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์18 ธ.ค. 2564 20:10โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

Comments