ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียยบัตรสำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3 ปีการศึกษา2560

โพสต์8 มี.ค. 2561 02:07โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 02:11 ]
วันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียยบัตรสำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2560 โดยมีผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวัน เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ภาพถ่าย และเผยแพร่ : งานโสตฯ, สิปปนนท์  สายสิน, กิตติธัช สืบสุนทร 

Comments