นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบสิ่งของ ตรวจเยี่ยม IC และการจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามอำเภอห้วยแถลง” ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์16 ส.ค. 2564 22:59โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

Comments