คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิยาคม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โพสต์6 มิ.ย. 2563 03:26โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 03:34 ]
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิยาคม
 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


Comments