กีฬาสีภายในฯ

โพสต์23 พ.ย. 2561 23:31โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกัฬาสีภายใน ตั้งแต่
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561  โดยมี นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย 
นายอำเภอห้วยแถลงเป็นประธานในพิธี และมี ดร.สุพล  จอกทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


Comments